Wednesday, 17 April 2013

Pembentukan Negara Islam

Islam dan PolitikSistem yang dibangun oleh Rasulullah saw dan orang beriman yang sezaman dengan beliau di Madinah. Jika dilihat dengan pelbagai politik di zaman moden ini tidak dinafikan lagi dapat dikatakan bahawa sistem itu adalah sistem politik yang cermelang. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahawa sistem itu adalah sistem religious (kepercayaan), jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motivasinya, dan asas tempat sistem itu berpijak.

Dengan demikian sesuatu sistem dapat menyandang dua watak itu sekaligus. Kerana hakikat Islam yang sempurna merangkumi urusan-urusan mentarial serta rohani dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Bahkan falsafah umumnya merangkumi kedua hal itu dan tidak mengenal pemisahan antara keduanya, kecuali dari segi perbezaan pandangan. Sedangkan kedua hal itu sendiri, keduanya menyatu dalam kesatuan yang tunggal secara nyata saling beriringan dan tidak mungkin terpisah satu sama lain. Fakta tentang sifat Islam ini amat jelas, sehingga tidak perlu banyak kerja untuk menunjukkan bukti-bukti. Hal itu telah didukung oleh fakta-fakta sejarah dan menjadi keyakinan kaum Muslimin sepanjang sejarah yang telah lewat. Namun demikian ada sebahagian umat Islam sendiri yang mengisytiharkan diri mereka sebagai 'kalangan pembaru', dengan terang-terangan mengingkari fakta ini!. Mereka mengisytiharkan bahawa Islam hanyalah sekadar 'dakwah agama' maksud mereka adalah Islam hanyalah sekadar keyakinan atau hubungan rohani antara individu dengan Tuhannya. Dan dengan demikian tidak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan-urusan yang kita namakan sebagai urusan mentarial dalam kehidupan dunia ini. Di antara urusan-urusan ini adalah masalah-masalah peperangan, harta dan yang paling utama adalah masalah politik. Di antara perkataan mereka adalah "agama adalah satu hal, dan politik adalah hal lain".

Untuk membidas pendapat mereka, tidak ada manfaatnya jika kami mendedahkan pendapat-pendapat ulama Islam kerana mereka tidak mahu mendengarkannya. Kami juga tidak memulainya dengan mengutarakan fakta-fakta sejarah, kerana mereka dengan sengaja telah mencampakkannya!. Oleh kerana itu, cukuplah kami ambil beberapa pendapat orientalis dalam masalah ini dan mereka telah mengutarakan hal itu dengan redaksi yang jelas dan tegas. Hal itu kami lakukan kerana para 'pembaru-pembaru' itu tidak dapat mendakwa bahawa mereka lebih moden dari para orientalis itu, juga tidak dapat mendakwa bahawa mereka lebih mampu dalam menggunakan metod-metod moden dan penggunaan metod-metod ilmiah. Di antara pendapat-pendapat para orientalis itu adalah sebagai berikut :-


  • Dr. V. Fitzgerald berkata: "Islam bukanlah semata agama (a religion), namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (a political system). Meskipun pada zaman terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mendakwa diri mereka sebagai kalangan 'modenis', yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh pemikiran Islam dibangun di atas asas bahawa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dapat dipisahkan satu sama lain".
  • Prof. C. A. Nallino berkata: "Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan agama (a religion) dan negara (a state). Dan batas-batas hak negara yang ia bangun terus terjaga sepanjang hayatnya".
  • Dr. Schacht berkata " Islam lebih dari sekadar agama ia juga mencerminkan teori-teori perundangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban lengkap yang mencakupi agama dan negara secara bersamaan".
  • Prof. R. Strothmann berkata "Islam adalah suatu fenomena agama dan politik. Kerana pembangunnya adalah seorang Nabi, yang juga seorang politikus yang bijaksana atau "negarawan".
  • Prof D.B. Macdonald berkata "Di sini (di Madinah) dibangun negara Islam yang pertama, dan diletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam".
  • Sir. T. Arnold berkata " Adalah Nabi, pada waktu yang sama, seorang ketua agama dan negara".
  • Prof. Gibb berkata "Dengan demikian, jelaslah bahawa Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individu, namun berdirinya masyarakat yang merdeka. Ia mempunyai metod tersendiri dalam sistem kepemerintahan, perundangan dan institusi".


Sumber : Dr. Dhiauddun Rais (Pengarang Buku Teori Politik Islam)

Sunday, 20 January 2013

Sejarah Bulan Rabiul Awal


.
Rabiul Awal  adalah bulan ketiga dalam kalendar Hijrah. Rabiul Awal berasal dari perkataan‘Rabi’ yang bererti gugur, dan ‘Awal’ ertinya pertama; maka Rabiul Awal bermaksud musim gugur yang pertama, dimana pada waktu itu bermulanya musim bunga dan tumbuh-tumbuhan mulai menggugurkan putik-putik bunga.
Mengikut kebiasaannya di Tanah Arab ketika itu, pada bulan Rabiulawal pokok buah-buahan mula berbunga dan seterusnya berbuah. Maka nama bulan ini diambil sempena musim berbunga tanaman mereka.
‘Rabi’ juga bermaksud ‘menetap’, dimana pada bulan ini hampir semua golongan lelaki yang meninggalkan rumah dan berdagang mencari rezeki, telah kembali ke rumah dan menetap bersama-sama kaum keluarga masing-masing.
.
Nama Rabiul Awal sebenarnya diwarisi daripada masyarakat Arab Jahiliah. Namun penggunaan nama bulan Rabiulawal ini tetap digunakan selepas kedatangan Islam dan diterima pakai sebagai kalendar tahunan.
Kewujudan kalendar ini menyenangkan masyarakat Arab kerana ia memudahkan catatan tarikh dan peristiwa penting yang berlaku di sepanjang tahun, terutama tarikh kelahiran, kematian, malapetaka dan peperangan.
Tarikh itu diabadikan hingga ke hari ini dan dijadikan catatan silam bagi mengingati detik-detik bersejarah masyarakat terdahulu, khususnya membabitkan kisah perjuangan Rasulullah SAW dan sahabat Baginda.
.
.
PERISTIWA RABIUL AWAL
Bulan ketiga dalam kalendar Hijrah ini tercatat berbagai peristiwa besar yang menjadi ingatan kepada seluruh umat mukmin, diantaranya ialah;
 .
1.  Rasulullah SAW dilahir pada 9 Rabiulawal tahun Gajah (23 April 571 Masihi).
2.  Baginda mengahwini Siti Khatijah binti Khuwailid pada 10 Rabiulawal.
3.  Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul pada 1 Rabiulawal ketika berusia 40 tahun.
4.  Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Hira’ pada 2,3 & 4 Rabiulawal.
5.  Sewaktu berhijrah ke Yatsrib (Madinah), Baginda singgah di Qubah pada 8 – 12 Rabiulawal.
6.  Baginda membina Masjid Quba’, masjid pertama dalam sejarah Islam pada hari Isnin 8 Rabiulawal.
7.  Baginda sampai di Kota Madinah pada hari Jumaat 12 Rabiulawal dan Baginda menunaikan solat Jumaat yang pertama.
8.  Diantara peperangan yang berlaku di bulan Rabiulawal ialah peperangan Safwan (Badar pertama), Bawat, Zi Amar (Ghatfan), Bani An-Nadhir, Daumatul Jandal dan peperangan Bani Lahyan.
9.  Baginda wafat pada Isnin 12 Rabiulawal tahun ke-11 Hijrah (7 Jun 632 Masihi), di rumah Aisyah selepas sakit selama 13 hari.
10.  Para sahabat melantik dan membai’ah Saidina Abu Bakar r.a menjadi khalifah di Dewan Bani Sa’idah pada hari Rasulullah wafat.
11.  Pada zaman saidina Abu Bakar ra., tentera Islam yang dipimpin oleh Khalid Ibni Walid ra berjaya menaluki Iraq dalam bulan Rabiulawal dan memulakan pemerintahan Islam.
12.  Salahuddin al-Ayubi telah memimpin tentera Islam menewaskan tentera Salib dan seterusnya membuka Baitul Muqaddis pada bulan Rabiulawal tahun 583 H.
13.  Kubu terakhir tentera Islam di Andalusia telah ditumbangkan oleh tentera Sepanyol yang dipimpin oleh Ferdinando dan Isabella pada bulan Rabiulawal tahun 897H. Bermulalah kemusnahan tempat-tempat bersejarah warisan umat Islam, masjid-masjid ditukar menjadi gereja dan muzium dan tiada lagi suara azan di negara tersebut.
.
.

والله أعلم بالصواب

Wallahu A’lam bishowab
(Hanya Allah Maha Mengetahui apa yang benar)

kredit:shafiqolbu.wordpress.com